Teorija i primjeri

Present Simple Tense Koristi se za sadasnju radnju koja se ponavlja. Gradi se tako sto se na 3.lice jednine doda nastavak -s –es. Za upitni ide do/does,vza odricni don't/doesn't (does; doesn't je za 3.lice jednine, za ostala ide do; don't) Mark plays football. Does Mark play football? M ark doesn't play football. Present Continuous Koristi…

Nastavi čitanje →